Ik begeleid je bij het nemen van de regie over je gezondheid en welzijn. Doel is dat je een leven kan leiden waar je je goed bij voelt, met alle mogelijkheden en beperkingen die je hebt.

Uitgangspunt is een integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie.

Hierbij ga ik uit van de definitie van positieve gezondheid.  

Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte en/of beperkingen, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Het betekend dat je zingeving ervaart en vaardigheden ontwikkeld om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.

Een duurzame leefstijlverandering kun je alleen te weeg brengen door een integrale aanpak.

De volgende 7 pijlers (Vitaliteit) zijn hierin belangrijk:

–           Gezond eten

–           Voldoende bewegen

–           Voldoende ontspanning en rust/regelmatige herstelmomenten

–           Positief denken

–           Ondersteunende relaties

–           Zinvol leven

Wanneer je je maar op 1 van bovenstaande punten richt, zal dit niet afdoende zijn om je leefstijl blijvend te veranderen.

Tijdens het coachingstraject kijk ik samen met jou hoe je kleine stapjes kunt zetten op deze gebieden en hoe je dit vol kunt houden.

Dit is maatwerk: we gaan kijken wat bij jou past en wat voor jou haalbaar is. Zo ontstaat er een gezond en realistisch plan op maat.

Samen zullen we inzichtelijk maken dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving en wat dat voor jou betekend.  Ik zal je helpen om je doelen te vertalen naar concrete stappen en het overgaan tot actie. Dit doe ik met doelgerichte coachings- en trainingsmethodieken die zich richten op de situatie in het hier-en-nu.

Zodoende zal ik samen met jou antwoorden proberen te vinden op de volgende vragen:

•  Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de algemene principes naar mijn eigen situatie?
•  Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en gezonde gewoontes blijvend kan verankeren in mijn dagelijks leven?
•  Welke doelen streef ik daarmee na?

Ik ga in mijn (eet)adviezen uit van de Voedingsrichtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad.

Daarnaast kijken we hoe jij, wanneer je dat wilt, een vorm van beweging in je leven kunt inbouwen die bij jou past. Verdere aandachtspunten zijn de balans met betrekking tot stress/ontspanning, slaap, en eventuele belemmerende gedachten die jou in de weg zitten.

De tijd om een gedragsverandering te laten plaatsvinden is minimaal 3 maanden. Daarom bied ik verschillende trajecten aan van minimaal 3 maanden.

Gun het jezelf om het beste uit jezelf te halen, je gelukkiger en vitaler te voelen, gezonder te zijn! Investeer in jezelf en je toekomst! Want ook jij kan het beste uit jezelf halen!